«««

12 października 2010

FTP jak Dropbox

Do codziennego przeglądania ftp korzystam z FileZilla, ale przydaje się czasem mechanizm bezmózgowej synchronizacji ftp z lokalnym folderem.
$ cat ./ftp.borzole.net.sh
#!/bin/bash

# synchronizacja z ftp://borzole.net

HOST="borzole.net"
USER="borzole"
PASS="123tajne"
LOCAL="${HOME}/studio/${HOST}" # lokalny korzeń
mkdir -p "$LOCAL"

LCD="$LOCAL/$2" # folder lokalny
RCD="/$2"    # folder zdalny

MIRROR='mirror'
MIRROR+=' --verbose'
MIRROR+=' --exclude-glob ".ftpquota"' # ignorowany plik
MIRROR+=' --exclude-glob "mediawiki/"' # ignorowany folder

transfer(){
  lftp -c "set ftp:list-options -a;
  open ftp://$USER:$PASS@$HOST;
  $* "
}

case $1 in
  ls)  transfer "cd $RCD ; ls" ;;
  pull) transfer $MIRROR "$RCD" "$LCD" ;;
  push) transfer $MIRROR --reverse --delete "$LCD" "$RCD" ;;
  *) echo -e "Użycie:\n\t${0##*/} {ls|pull|push} doc/php" >&2 ;;
esac
O szczegółach jak to działa i co można dopisać proszę poczytać w man lftp
Wyjście z przykładowej sesji:
$ ftp.borzole.net.sh
Użycie:
  ftp.borzole.net.sh {ls|pull|push} doc/php
sprawdzam co jest na koncie
$ ftp.borzole.net.sh ls
drwx------  7 330    330       2048 Oct 12 11:53 .
drwx------  7 330    330       2048 Oct 12 11:53 ..
-rw-------  1 330    330        14 Oct 12 12:37 .ftpquota
-rw-r--r--  1 330    330        154 Jul 22 2009 .php.ini
drwxr-xr-x  2 330    330       2048 Oct 12 11:52 MySQLadmin
drwxr-xr-x  2 330    330       2048 Oct 12 11:52 PgSQLadmin
drwxr-xr-x  2 330    330       2048 Oct 12 11:47 borzole
drwxr-xr-x  4 330    330       2048 Oct 12 11:52 doc
-rw-r--r--  1 330    330        385 Mar 2 2010 index.php
drwxr-xr-x  9 330    330       2048 Oct 12 12:22 mediawiki
pobieram całość
$ ftp.borzole.net.sh pull
albo tylko wybrany folder
$ ftp.borzole.net.sh pull doc/php
Po wykonaniu modyfikacji mogę wysłać/zsynchronizować folder w drugą stronę
Uwaga! to polecenie usunie na zdalnym serwerze wszystkie pliki, których nie ma lokalnie.
Z tego powodu zalecam dwa razy się zastanowić, zanim coś wypchniemy na serwer.
$ ftp.borzole.net.sh push doc/php
Dobra, to czemu to jest lepsze niż np. FileZilla? Bo mogę połączyć to z inotify (fsniper, inotify-tools, incron) i mieć automatyczną synchronizację folderu podobnie jak to robi Dropbox. Używam do tego fsniper z prostą regułką:
$ cat ~/.config/fsniper/config
watch {
  ~/studio/borzole.net/doc {
    recurse = true
    * {
      handler = /path/to/script/ftp.borzole.net.sh push doc
    }
  }
}

Brak komentarzy: